Rejestracja

Dane użytkownikaZgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i inne podmioty do tego upoważnione dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży (dotyczy osób fizycznych).*
Akceptuję:*
- Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej z wykorzystaniem systemu sprzedaży internetowej poprzez stronę www.mhk.pl
- Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
(Regulamin może być aktualizowany, a odwiedzający, w tym także Ci, którzy dokonali zakupu KW on-line, są zobowiązani do zapoznania się z aktualnymi na dzień zwiedzania regulacjami dostępnymi na stronie: www.mhk.pl. Wejście na teren Muzeum oznacza akceptację regulacji obowiązujących w dniu zwiedzania)
*gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia

Copyright © 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone

System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris - SoftCOM Wrocław PayU